Om projektet

Beyond Efficiency är ett forskningsprojekt som vill undersöka vad hållbar stadsutveckling skulle kunna vara bortom effektivitetsnormen. Projektet är finansierat av Energimyndigheten och pågår 2017-2020.

Projektet är tvärvetenskapligt och samlar personer med bakgrund inom design, arkitektur, sociologi, planering och framtidsstudier. I skrivande stund har följande personer varit engagerade i projektet (i bokstavsordning):

  • Camilla Andersson, Aalto universitet
  • Loove Broms, KTH och Konstfack
  • Miriam Börjesson-Rivera, KTH
  • Karin Ehrnberger, KTH
  • Maja Frögård, Konstfack
  • Karin Habermann, designkonsult
  • Andrejs Ljunggren, grafisk formgivare
  • David Molander, Konstfack
  • Jonas Runberger, Chalmers och White arkitekter
  • Josefin Wangel, SLU