Beyond Efficiency blir utställning!

Beyond Efficiency har blivit inbjudet att ställa ut på KTH:s bibliotek från slutet av oktober 2019 till och med januari 2020. Superkul, tycker vi, men det innebär också en hel del arbete. Trots att den designdrivna forskningsprocessen i sig resulterar i materiella artefakter av olika slag, så räcker det inte att placera dessa på ett bord för att ett givande sammanhang ska uppstå. I alla fall inte om man med givande menar att det ska främja reflektion och fördjupade kunskaper om de frågor projektet syftar till att undersöka. Ett skäl till detta är att de flesta människor har relativt lite erfarenhet av att reflektera kring design, utöver huruvida man tycker att något är snyggt eller fult. Det krävs träning för att kunna läsa ut djupare liggande berättelser ur enstaka artefakter. Ett annat skäl är att få artefakter är ”självspelande maskiner”. De behöver placeras in i ett socialt sammanhang för att ges mening. Denna mening är i högsta grad kontextberoende. Vi kan ta en vattenfri toalett som exempel, vilket är ett av designexperimenten i Beyond Efficiency. Få personer skulle bli överraskade eller upprörda över att möta en vattenfri toalett (ett utedass) i skogen eller på fjället. Om vi istället placerar in samma teknologi i en urban miljö, säg i en lägenhet, så skulle den vattenfria toaletten uppfattas som betydligt mindre acceptabel. Att göra en utställning handlar mycket om att skapa ett sammanhang – en berättelse – som låter besökaren möta artefakterna på ett sätt som väcker reflektion (och kanske till och med provokation), men på ett sätt som ger utrymme för besökaren att bilda sig en egen uppfattning.

I Sensing Energy, som på många sätt kan förstås som en föregångare till Beyond Efficiency, avslutade vi projektet med en ambitiös utställning. Utställningen ställdes först ut på KTH Entré och därefter på Dome of Visions (KTH huvudcampus), men gjorde också ett gästspel på Swedish Center vid Shanghai Jiao Tong University i Kina.

Sensing Energy på KTH Entré
Sensing Energy på Dome of Visions (KTH)

Att utveckla utställningen för Sensing Energy krävde rejält med resurser, både i form av forskarnas arbetstid men också kostnader för utställningsproduktion. I Beyond Efficiency bestämde vi därför att inte ordna någon egen utställning, men istället undersöka möjligheten att placera och presentera designexperimenten i sammanhang som anordnas av andra. Men det var innan KTH Bibliotek hörde av sig, och innan Världskulturmuséerna hörde av sig med en förfrågan om samarbete…

Efter lite diskussioner i forskarteamet (och konsultering av vår kommunikationsplan) så bestämde vi att göra en utställning trots allt. Baserat på erfarenheterna från Sensing Energy så vet vi att en utställning är en svårslagen form när det gäller att nå ut med forskning till en bred grupp människor. Dels kan utställningen användas aktivt för kommunikations- och lärandeändamål, genom att ordna seminarier i anslutning till utställningen, genom att ordna visningar och/eller genom att integrera studiebesök till utställningen i olika kurser. Dels är utställningen en kommunikationsform som inte kräver aktiv medverkan av forskare. Likt en tidningsartikel eller film så kan en (väl gjord) utställning berätta om forskningen och dess frågeställningar på egen hand, och bjuda in besökaren att samskapa mening och perspektiv.

I Sensing Energy presenterade vi designexperimenten som förslag för det planerade campusområdet Albano. Genom en kombination av modeller, bild, text och en karta, försökte vi tydliggöra vilka frågor experimentet tog sig an, var i campusområdet det skulle kunna placeras in, och hur det skulle kunna se ut och fungera. I Beyond Efficiency vill vi pröva ett annat grepp. Istället för att designexperimenten presenteras som förslag på hur ett område skulle kunna utvecklas (what if?) vill vi presentera dem som om (as if) de är del av framtiden. Ett sådan grepp hämtar inspiration från den framtidsarkeologi som Bo Dahlbom med kollegor beskriver enligt följande:

Just as archeologists describe societies based on the artifacts left behind, we can describe societies in terms of more or less fictional artifacts – and conversely, identify the artifacts that would enable us to realise a desired society.

(Dahlbom et al. 2002:32)

Ett sådant grepp har vi testat i ett annat tidigare forskningsprojekt, kort och gott kallat Energiframtider, där vi omvandlade ett av Energimyndighetens scenarier från Fyra Framtider till en vardagsnära ”energifiktion” med namn Vitiden. Det scenario vi arbetade med heter Legato och karaktäriseras av en värld där ekologisk hållbarhet och internationell solidaritet är de samhällets huvudsakliga drivkrafter. I Vitiden möter ett framåtriktat manifest, vilket formulerats utifrån Legatos huvudsakliga principer, en framtidsarekologi som representerar hur samhället och vardagslivet skulle kunna te sig om Legato infriades. Denna framtidsarkeologi utformades efter idén om en slags tidskapsel, men som istället för att bevara samtiden för framtiden, för med sig framtiden till samtiden. Principen kan också uttryckas som ”Tänk er att vi åker till framtiden, rafsar ihop en massa saker som får plats i vår tidsmaskin, och åker tillbaka. Vad har vi fått med oss?”.

Vidare inspiration har vi fått ur Paul Ravens artikel Telling tomorrows: Science fiction as an energy futures research tool, där han skriver om framtidsstudier som en slags ‘spekulativ etnografi’:

a sort of speculative ethnography: a way in which to explore and evaluate practices and assemblages which do not yet exist, or which exist only as outliers.

(Raven, 2017:165)

Eftersom etnografi och arkeologi utgör själva basen för utställningar om historiska samhällen, kan vi genom att tänka kring våra designexperiment och artefakter som spekulativ etnografi och framtidsarkeologi hitta nycklar till hur att presentera dessa i utställningsformat. Vi har med andra ord bestämt oss för att presentera artefakterna från Beyond Efficiency som spår från ett framtida samhälle, med angivna utgrävningsplatser och allt.

En i sammanhanget intressant utställning är Carbon Ruins som fram till och med 3 november 2019 går att beskåda på Lunds stadsbibliotek. Även denna utställning innebär en tidsresa, men framåt i tiden till år 2053. Så här beskrivs utställningen på dess hemsida:

It is 2053. The Swedish government has just opened its landmark museum FOSSIL with its first exhibition Carbon Ruins. The exhibition and its grand opening is a celebration of the fact that global net-zero emissions of carbon dioxide were reached in 2050. Sweden, in line with its 2017 targets, reached net-zero emissions of greenhouse gases already in 2045, being the first country in the world to step out of the fossil age, which globally lasted between 1849 and 2049.

Carbon Ruins’ aims to transport the visitor into a future where transitions to post-fossil society has already happened. By focusing on recognizable objects the exhibition bridges the gap between the daily lives of humans and the abstract impacts of climate change.

Utöver skillnaden i temporalt grepp så skiljer sig projekten och utställningarna även i vad som ställs ut. Där Carbon Ruins fokuserar på vad som inte finns kvar utforskar Beyond Efficiency vad som tillkommer, med fokus på vilka teknologier och resurser som kan tänkas bytas ut.

Utställningen av Beyond Efficiency på KTH Biblioteket öppnar den 29 oktober, men innan dess är det en hel del arbete som kvarstår. Allt från att kontrollmäta montrar till att skriva en fiktiv utställningskatalog – och inte minst att komma på ett bra namn på utställningen. Just nu testar vi hur snabbt det tar för de ”uringelékulor” som ingår i gestaltningen av designexperimentet ‘den vattenfria toaletten’ att svälla upp…

Test av uringelékulor

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s